IT Security

 

IT сигурността е функционалното състояние на информационната система на компанията. Тя осигурява неутрализирането и противодействието на външните и вътрешните фактори, въздействащи деструктивно на системата.

IT сигурността включва технологични и организационни мерки за защита на данните в организацията. Те се набелязват и предприемат по отношение на физическата среда, персоналната, документалната и индустриалната сигурност, както и сигурността на автоматизираните системи и мрежи. Обхващането на всички тези компоненти в анализ, цели и конкретни мерки и дейности за изпълнение, се нарича стратегия за ИТ сигурност.