Schedule A Consultation

Blog

Check out our latest news and I.T. insights from the ITservices team
Четири лесни съвета, за да защитите вашия Microsoft 365 от пробиви
През последните 12 месеца наблюдаваме голямо увеличение на броя на клиентите, потърсили нашата помощ след пробив на Microsoft 365. В някои случаи са минали седмици или месеци, преди нарушението да бъде забелязано. Това означава, че през това време цялото съдържание на пощенската кутия, включително всички входящи и изходящи съобщения, са ...Read more
Мултифакторна автентикация (MFA)
Едно от най-прагматичните действия, които една организация може да предприеме с много висока възвръщаемост на инвестициите, е да приложи мултифакторно удостоверяване (MFA). Ползите за бизнеса са, че рискът от пробив, основан на неоторизиран достъп, е значително намален, и потенциалните бъдещи разходи за овладяване на пробива от своя страна са намалени. ...Read more

Your business is our priority

We enable your organization to gain a competitive advantage by focusing on your core business goals and delivering dependable Managed IT Services, optimized to meet your needs. Reach out today to schedule a meeting and find out how we deliver the best solutions possible!

Our Trusted Partners