WINDOWS SERVER

 

Инсталиране на Windows Server – конфигуриране, настройки и поддръжка.

С имплементирането на Windows Server ще се намали времето за изпълнение на рутинните задачи и ще имате повече време за развитието на бизнеса. С инсталирането му се повишава гъвкавостта на сървърната инфраструктура и се пести време. Новите средства за управление и усъвършенстваните функции за защита гарантират пълен контрол на сървърите и разширена защита.