Exchange Server

Exchange server

Инсталиране, конфигуриране, настройки, поддръжка и продажба на Microsoft Exchange Server 2016 – универсален начин за комуникация във вашата компания!

Гъвкавите и достъпни инструменти за комуникация са по-важни от всякога за Вашата организация. Microsoft Exchange 2016 Ви помага да достигнете нови нива на надеждност и производителност, като Ви предоставя инструменти, които опростяват администрирането, помагат за защитата на комуникациите Ви и напълно отговарят на нуждите на бизнес потребителите за по-голяма мобилност.

Microsoft Exchange Server е един от основните компоненти на решението за обединени комуникации на Microsoft. Той представлява гъвкава и надеждна платформа, която може да Ви помогне да:

  • намалите своите разходи за съобщения с 50 до 80%
  • увеличите продуктивността чрез достъп до бизнес комуникациите от всяка точка
  • предпазите бизнеса си чрез механизми за защита и съвместимост с регулаторните изисквания, които могат да Ви бъдат от полза при управление на риска.

Exchange Server 2016 се предлага в подходяща версия за всяка една организация. Можете да го използвате дори и като услуга в облака. IT services предлага Exchange hosting (хостинг).

 

Цена за инсталиране, конфигуриране и настройка на Microsoft Exchange Server: 240лв. с включен ДДС