Архивиране и възстановяване на информация

Архивиране и възстановяване на информация описва процеса на създаване и съхраняване на копия на данни, които могат да бъдат използвани за защита на организациите срещу загуба на данни.

 

Целта на архивирането е да създаде копия на данни, които могат да бъдат възстановени в случай на първична повреда на данни като хардуерна или софтуерна повреда, повреда на данни, злонамерена атака (вирус или зловреден софтуер) или случайно изтриване на данни.